• Regulamin

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO.


Uprzejmie informujemy iż robiąc zakupy w sklepie internetowym onlinemarket.com.pl, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez FHU Joanna Kapusta ul.Papieża Jana Pawła II 10 F/6,  72-410 Golczewo NIP. 9860021443 przetwarzanie następujący zakres Państwa danych osobowych:


1. W przypadku zamówień B2B: Imię, nazwisko reprezentanta firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny do wystawienia faktur i realizacji zamówień.


2. W przypadku zamówień przez osobę fizyczną: Imię, nazwisko konsumenta , adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres wyłącznie do realizacji wysyłki towaru.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie osób fizycznych dotyczącego przetwarzania danych osobowych, informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administratorem) jest:

FHU Joanna Kapusta ul.Papieża Jana Pawła II 10F/6, 72-410 Golczewo NIP. 9860021443

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: FHU Joanna Kapusta ul. Papieża Jana Pawła II 10F/6 ,72-410 Golczewo
NIP. 9860021443 lub za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: halo@onlinemarket.com.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: FHU Joanna Kapusta ul.Papieża Jana Pawła II 10F/6 ,72-410 Golczewo NIP. 9860021443, lub za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: halo@onlinemarket.com.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu Klientom produktów z oferty firmy FHU Joanna Kapusta. 

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania Klientom Amberhouse Dominik Ordowski kompleksowej informacji o produktach oferowanych przez firmę Amberhouse Dominik Ordowski oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji obowiązków wynikających ze współpracy (realizacja zamówień, wysyłka towaru, obsługa reklamacji itp.)

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
- przenoszenia Państwa danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres: FHU Joanna Kapusta 
z siedzibą pod adresem: ul.Papieża Jana Pawła II 10F/6 ,72-410 Golczewo  lub za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: halo@onlinemarket.com.pl

Informujemy również, że:

8. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Regulamin sklepu internetowego


Sklep internetowy Online Market, dostępny pod adresem www.onlinemarket.com.pl , prowadzony jest przez firmęFHU JOANNA KAPUSTA UL.PAPIEŻA JANA PAWŁA II 10F/6, 72-410 GOLCZEWO
NIP. 9860021443
1. Sklep internetowy Online Market prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.onlinemarket.com.pl.2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie Online Market są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Online Market są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy faktury VAT.5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.6. Możliwe są następujące formy płatności:


-Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro


- Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie firmy realizujemy zamówienie.


- Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.


- SkyPay – Zapłać wygodnie kartą, BLIKiem, lub przelewem błyskawicznym.

- Formy zwrotu środków m.in. w przypadku
  gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na
  rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia
  konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
  płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej Zamawiającego.

- Czasu realizacji zamówienia w przypadku
  płatności kartą ,Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
  wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.


7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Online Market zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności przelewem.Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.Przesyłki są dostarczane Kurierem zazwyczaj w ciągu 2-4 dni. Online Market nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy Kurierskie z umów obsługi przewozowej i wysyłkowej.8. Produkty oraz usługi są objęte 24 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu należy wysłać na własny koszt Pocztą Polską na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Klienta.9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.11. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.12. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.15. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.17. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Online Market. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

  • Sklep zamknięty

Aktualnie trwają prace modernizacyjne,
za utrudnienia serdecznie przepraszamy i zapraszamy niebawem,